Staff Development Centre

staff-development-center-usj-logo

Staff Development Centre
University of Sri Jayewardenepura

Avurudu Celebrations at SDC – 2021

Our Avurudu celebrations